מחשבוני מונו של חב' מ.א. בקרה וניהול הינם כלי עזר לעורכי דין, רואי חשבון, מנהלי כספים ומנכ"לים בביצוע חישוב ריבית לפי חוק פסיקת ריבית
והצמדה, חישובי ריבית לפי שיעורי הריבית הנהוגים בחשבונות בנק כגון חשבון חח"ד וחוב לבנק המתנהל בהוצל"פ, חישוב ריבית לפי טבלאות החשב
הכללי, חישוב ריבית והצמדה, חישוב ריבית והפרשי שער במט"ח ועוד.